MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ

23.6.2011

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a.s.

Termíny přistavení :

- dne 22.07.11 od 9,00 do 15,00 hod.
- dne 15.08.11 od 9,00 do 15,00 hod.
- dne 6.09.11 od 13,00 do 17,00 hod.
- dne 1.10.11 od 9,00 do 15,00 hod.
- dne 25.10.11 od 9,00 do 13,00 hod.
- dne 13.11.11 od 9,00 do 15,00 hod.
- dne 9.12.11 od 9,00 do 15,00 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu , označeném logem Pražské plynárenské,a.s. , zaparkovaném před ÚMČ, U Skály 262/2.

Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností Měření dodávek plynu,a.s. a ÚMČ Praha - Velká Chuchle nabízí odběratelům zemního plynu
novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář" , jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby :

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tlf. číslech 267175174 a 267175202, www.ppas.cz