Modernizace traťového úseku Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

15.4.2021

Letecké záběry z dronu, které přehledně ukazují postup prací při modernizaci traťového úseku zde

Postup prací:

1. mostní objekt přes cyklostezku v rámci rekonstrukce traťového úseku Praha-Smíchov - Odbočka Barrandov o délce 800 m
o je obnoven železniční spodek a železniční svršek
o v současné době jsou obě koleje rekonstruovány včetně odvodnění a přilehlých svahů
o ještě zbývá převěsit trakční vedení

2. dále od Odbočky Barrandov, kolejové spojky v pozadí, až do Radotína včetně je v současné době rekonstruována 2. traťová kolej a celá sudá kolejová skupina nádraží, kdy kolejnice z traťového úseku jsou používány zpět v novém kolejišti, pro demontáž a montáž je užita technologie Donelli

3. zcela rekonstruovaný mostní objekt v ulici Podjezd, jediné přístupové komunikaci do oblasti Malá Chuchle je nutné založit tryskovou injektáží vzhledem k vysoké hladině podzemní vody, což platí v celé délce stavby

4. po dobu výstavby mostu je podjezd pod železniční tratí nahrazen provizorním přejezdem s plnohodnotným zabezpečovacím zařízením, postaveným zhruba v místě původního přejezdu

5. převozná trakční měnírna byla rozšířena na dvojnásobnou kapacitu pro možnou rezervu výkonu v případě mimořádné situace

6. původní trakční měnírna byla zcela demontována a prostor je v tuto chvíli připraven pro výstavbu nového objektu

7. přejezd ve Velké Chuchli zůstává jako ostrov, bude rekonstruován v samém závěru stavebního postupu pro možné zkrácení času výluky silniční dopravy

8. nově budovaná rampa jako výstup z podchodu v místě přesunuté zastávky Velká Chuchle, položené zhruba o 300 m blíže přejezdu pro lepší propojení s autobusovou dopravou a centrem městské části

9. tříkilometrový traťový úsek je sevřen mezi komunikaci a skalní svah, tedy s možností přístupů jen od přejezdu Velká Chuchle a z druhé strany až z Radotína

10. u sanovaných a upravovaných zárubních zdí je obnovován žlab pro odtok vody, jeho kraj je navyšován vzhledem k vyšší niveletě rekonstruovaného kolejiště

11. nově zřízená provizorní lávka pro pěší

12. ve vlastní stanici Radotín kromě úprav kolejiště probíhá výstavba
o kolizních trakčních základů
o 1 mostního objektu
o 2 podchodů pro pěší
o kabelovodu
o ostrovního nástupiště

13. u všech rekonstruovaných mostních objektů a u nově zřizovaného kabelovodu bylo nutné provést pažení u nevyloučené koleje pro možnost postupné výstavby při zachování provozu

14. na Berounském zhlaví stanice již proběhla rekonstrukce železničního mostu přes hlavní silniční tepnu, spolu s mostem byla rekonstruována také odpovídající část kolejiště a část přejezdu Na Betonce, který po stavbě bude zrušen

ilustrační foto