Nadace ČEZ - hlohová alej na Mezichuchelské

Městská část Praha - Velká Chuchle zažádala dne 31.7.2014 o poskytnutí nadačního příspěvku v grantovém řízení Stromy, vypsaným Nadací ČEZ a to v celkové výši 92.960 Kč.

Původní projekt řešil výsadbu 10 ks hlohů v ulici Starochuchelská, kde byly na základě dendrologického posudku vykáceny původní dřeviny. Stromy měly být doplněny navazující výsadbou keřů, tvořících živý plot.

Vzhledem k technickým problémů s výsadbou vzrostlých stromů Crateagus x laevigata „Pauls's Scarlet" s obvodem kmene 20-25 cm a zejména jejich výškou, nebylo možno realizovat výsadbu těchto dřevin na původně plánovaném místě. Hlohy v ulici Starochuchelská byly nahrazeny buky (pyramidálními). Dle původní studie byly buky doplněny keři Berberis ottawensis Superba. Samotná výsadba hlohové aleje byla přesunuta na pozemek při ulici Mezichuchelská, parcelní číslo 226/14 v katastrálním území Malá Chuchle. Tímto řešením vznikly v Chuchli dvě samostatné aleje.

Finanční prostředky poskytnuté Nadací ČEZ byly použity na nákup 10 ks stromů Crateagus x laevigata „Pauls's Scarlet", 100 ks Berberis ottawensis Superba, zahradnický substrát, travní osivo a podpůrný výsadbový materiál. Buky a výsadba byla financována z prostředků MČ Praha - Velká Chuchle.

Celkové náklady na výsadbu obou alejí činily cca 123.500 Kč.


Ing. arch. Eva Kratochvílová
odbor životního prostředí

logo ČEZ Nadace

Alej na ul. Mezichuchelské