Nadstandardní svoz odpadu v době svátků

Pražské služby zajistí nadstandardní svoz odpadu v době svátků.
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy.
Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal nepořádek kolem nich.

Svoz směsného odpadu bude v období 24.12.2010 - 2.1.2011 zajištěn:
24.12.2010 normální svoz odpadu dle pátečních programů
25.12.2010 plný svoz dle sobotních programů
26.12.2010 plný svoz dle nedělních programů
27.-30.12.2010 normální pracovní směny, svoz dle příslušných svozových
programů
31.12.2010 normální svoz odpadu dle pátečních programů
1.1.2011 svoz z kritických míst vysoké zástavby (sídliště) a na Praze 1
2.1.2011 provedení sobotních a nedělních svozových programů

Svoz tříděného odpadu:
24.12.2010 normální svoz v rozsahu pátečních programů
25.12.2010 normální svoz v rozsahu sobotních programů, mimořádný
svoz papíru
26.12.2010 normální svoz v rozsahu nedělních programů
21.-31.12.2010 mimořádný svoz skla, jinak odvoz dle příslušných
svozových programů
1.1.2011 bez svozu
2.1.2011 provedení sobotních a nedělních svozových programů
3. - 7.1.2011 mimořádný svoz skla vybraných stanovišť


Svoz vánočních stromků
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25.12.2010 do 28.2.2011. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.
 

a6ffa0f18f330961c64457e3f98a1fd5.jpg