Náhradní dětský den s hasiči

„Náhradní“ zábavné odpoledne ke dni dětí se vydařilo.

Každoroční zábavné odpoledne ke dni dětí, které v měsíci červnu pořádají chuchelští hasiči, letos znemožnilo deštivé počasí a tak se uspořádání této populární akce přesunulo na měsíc září, konkrétně na sobotu čtrnáctého. Příroda se tentokrát k pořadatelům a účastníkům neotočila zády a tak se všichni zúčastnění i pořadatelé mohli radovat ze slunečného počasí , které provázelo nejrůznější zábavné hry a soutěže o upomínkové předměty. Sbor chuchelských dobrovolných hasičů si v letošním roce připomněl 120 let od svého založení a tak si návštěvníci mohli v rámci zábavného odpoledne prohlédnout i vystavenou hasičskou techniku a zejména velmi pěkně připravenou výstavku fotografií, mapující historii chuchelského sboru od jeho počátku až po současnost. Výstavka, která byla dílem Kateřiny Nedvědové, měla velký úspěch o čemž svědčí pochvalné zápisy na podpisových arších. V průběhu odpoledne, předal starosta Velké Chuchle pan Mgr. Martin Melichar veliteli hasičů Jiřímu Koktovi jako památku pro sbor dárek od úřadu naší městské části, památeční hasičskou sekeru. Popřát chuchelským hasičům přišel i zástupce městského výboru hasičů Čech Moravy a Slezska pan Jaroslav Růžička.

Zábavné odpoledne ke dni dětí nabývá každým rokem větších a větších rozměrů a tak je pochopitelné, že pořadatelé přivítají každý sponzorský dar a pomoc při organizaci. Za sponzorské dary hasiči děkují: řeznictví pana Jiřího Görgla, firmě Walraven s.r.o., paní Přibyslavské a panu Koníčkovi. Za pořadatelskou pomoc děkují: Úřadu naší městské části, členkám chuchelského Sokola, dobrovolným hasičům z Řeporyjí, členům městské policie, paní Vernerové, paní Mendlíkové, panu Drozdovi a panu Formanovi. Zvláštní poděkování patří všem občanům Velké Chuchle, kteří hasičům odevzdali železný šrot, z jehož výtěžku bylo zábavné odpoledne financováno.

Závěrem ještě popřeji chuchelským hasičům k jejich jubileu hodně zdraví, síly a odhodlání do dalších let jejich činnosti.

Text a foto: Jan Zágler

Náhradni dětský den 2013 - 1

Náhradni dětský den 2013 - 2

Náhradni dětský den 2013 - 3

Náhradni dětský den 2013 - 4

Náhradni dětský den 2013 - 5

Náhradni dětský den 2013 - 6

Náhradni dětský den 2013 - 7

Náhradni dětský den 2013 - 8

Náhradni dětský den 2013 - 9

Náhradni dětský den 2013 - 10