Nález svazku klíčů

Na úřad zdejší městské části byl odevzdán nalezený svazek klíčů s autoklíčem Toyota - blíže viz. fotografie. Majitel nechť se přihlásí osobně nejlépe v úředních hodinách.

ÚMČ

Svazek nalezených klíčů