Návrh veřejné vyhlášky o volném pohybu psů

15.8.2009

MČ Praha 2  připravila a navrhla text nové obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na území hl. města Prahy.

Zastupitelé i veřejnost mohou k připravované vyhlášce činit své případné připomínky a to do 23.8.2009 na adresu úřadu MČ Praha - Velká Chuchle a nebo na e-mail sekretariat@chuchle.cz.

Návrh obecně závazné vyhlášky

Důvodová zpráva