Návštěva paní primátorky hl. m. Prahy na Chuchelském úřadě

Primátorku hlavního města Prahy paní Adrianu Krnáčovou a jejího poradce pana Martina Haushaltera přivítali starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl a místostarosta pan Martin Šimek ve čtvrtek 21. července na úřadě naší městské části. Mimo kytice předal pan starosta paní primátorce knihy Malá a Velká Chuchle, jejímž autorem je Mgr. Tomáš Hromádka a Velká Chuchle stoletá od autora Jiřího Zlámaného.

Jednání s paní primátorkou proběhlo v pohodové atmosféře, ve které si paní primátorka pozorně vyslechla současné nejaktuálnější problémy jako je situace ohledně řešení mimoúrovňové křižovatky chuchelského železničního přejezdu a přístavba nového křídla základní školy. Hovořilo se také o protipovodňových zábranách. Starosta se také zmínil o dobré práci chuchelských dobrovolných hasičů.

Nezapomnělo se ani na výstavbu nového centra Velké Chuchle.

Paní primátorka přislíbila převzetí záštity na akci Czech Bigman v roce 2017.

Vzhledem k tomu, že se paní primátorka k plánům a práci starosty vyjadřovala kladně a neměla žádné negativní připomínky, nezbývá než věřit, že při magistrátních jednáních na Velkou Chuchli nezapomene.


Text a foto: Jan Zágler

6bf91810d5ad13211fce3d0ae4717e7d.jpg

0d1dba6c8b29c609ac5f6dcf5b916294.jpg

2de99d4fd7f1c0e8c9810342a4dd2a35.jpg

f7d8f132259271082c3413c36173a6f1.jpg