Velký úspěch Městské části Praha - Velká Chuchle v soutěži „ZLATÝ ERB“ o nejlepší webové stránky

17.3.2010

Městská část Praha - Velká Chuchle obsadila 1. místo v kategorii nejlepší webové stránky obce na úrovni kraje Hl. m. Prahy ve 12. ročníku soutěže Zlatý erb 2010.

Desetičlenná porota se při hodnocení zaměřila na povinně zveřejňované informace, úřední desku, doporučené a doplňkové informace, ovládání webu, navigaci a přehlednost stránek. Zajímalo je také výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.

Ocenění z rukou Doc.PhDr.Václava Ledvinky CSc. ředitele odboru Archivu hl.města Prahy převzali na slavnostním ceremoniálu v pondělí 15. března v Clam-Gallasově paláci starosta MČ Praha - Velká Chuchle pan Stanislav Fresl, paní Pavla Pajerová a pan Miroslav Stříška za firmu SKY Media s.r.o.

Výsledky krajského kola:

Kategorie „Nejlepší webové stránky měst"
1. místo - MČ Praha 7 http://www.praha7.cz
2. místo - MČ Praha 6 http://www.praha6.cz
3. místo - MČ Praha 1 http://www.praha1.cz

Kategorie „Nejlepší webové stránky obcí"
1. místo - MČ Praha - Velká Chuchle https://www.chuchle.cz
2. místo - MČ Praha - Dubeč http://www.praha-dubec.cz
3. místo - MČ Praha - Dolní Počernice http://www.praha-dolnipocernice.cz

Kategorie „Nejlepší elektronická služba"
1. místo - Magistrát hl.m.Prahy - „Veřejné zakázky pod lupou" http://zakazky.praha.eu
2. místo - MČ Praha 6 - „SMS podatelna" http://www.praha6.cz/sms_podatelna.html
3. místo - MČ Praha 6 - „Sněhová pohotovost" http://www.snehovapohotovost.cz

Vítězové z každé kategorie postupují do celostátního kola soutěže Zlatý erb, kde se odborná porota detailněji zaměří na hodnocení jednotlivých kategorií. Webové stránky jednotlivých měst a obcí zde může hodnotit také široká veřejnost. Vítěz následně získá Cenu veřejnosti.
Více informací na http://zlatyerb.obce.cz.

3ab098fb02a704bba1a493e15f453396.jpg

a0524531c87d0472cffd299a2e8d08b4.jpg