Nezapomeňte včas zaplatit za svého pejska !!!

Splatnost do 31.3.2011.

Sazby poplatku dle vyhlášky. č. 23/2005 § 2:

Pes držený v činžovním domě :

1 500,- Kč za jednoho psa (první ½ částky je splatná k 31.3., druhá ½ k 31.8.)
2 250,- Kč za druhého a dalšího psa

Pes držený v rodinném domě :

300,- Kč za jednoho psa
600,- Kč za druhého a dalšího psa

pro držitele, který je poživatelem starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, jenž je jeho jediným zdrojem příjmu :

200,- Kč za jednoho psa
300,- Kč za druhého a dalšího

Připomínáme, že ti, kteří byli osvobozeni od poplatku v roce 2009 a 2010 jsou povinni v letošním roce zaplatit místní poplatek ze psa v plné výši do 31.3.2011

Informace podá na odboru smluv, daní a poplatků  ing. Eva Šmejkalová, tel. 257 940 326

 

38dbb444b95baf84cca22b5d0b17e239.jpg