Novinky ze ZŠ Charlotty Masarykové

V úterý 20. prosince se v naší škole konalo tradiční předvánoční setkání žáků, rodičů a učitelů. Žáci osmé třídy připravili oblíbenou kavárnu, v prvním patře byla připravena výstava výrobků z vánočních dílen a v sedmnáct hodin všechny návštěvníky přivítali naši prvňáčci vánoční písničkou. Šesťáci nás provedli evropskými koledami a paní ředitelka Mgr. Eliška Jančíková popřála radostné vánoční svátky, pohodu a zdraví v novém roce 2017.

Žáci 9. ročníku uspořádali tradiční turnaj ve florbale. Poděkování si zaslouží zejména Tomáš Jirát, který zajistil celou organizaci turnaje.

Vánočním dárkem pro žáky II. stupně se letos stal stolní fotbal. Hrou si děti mohou zpříjemnit přestávky mezi výukou.

Vánoční svátky byly příležitostí se zamyslet, jak asi nejoblíbenější dny v roce slaví na různých místech světa. Všichni nežijí v takových poměrech, jako my v České republice. O tom, jak probíhají vánoční svátky v Keni, by nám mohla povědět něco Mercy, kterou finančně naše škola podporuje ve vzdělávání mimo jiné prostřednictvím sběrové soutěže druhotných surovin. Na webových stránkách školy o tom najdete podrobnější informace.

Žákyně a žáci druhých tříd pod vedením paní vychovatelky Hedviky Žemličkové se zúčastnili předvánočních akcí, které pro občany Malé a Velké Chuchle pořádala chuchelská radnice. Nejprve zazpívali 27. listopadu u vánočního stromečku na náměstí Chuchelských bojovníků, který rozsvítili chuchelští hasiči a podruhé vystoupili 13. prosince na tradičním předvánočním setkání chuchelských seniorů v klubovně Čechoslovanu Chuchle.

Žáci naší školy po čtyřech kolech Pražského poháru ve Freestyle disciplínách (500 m2 trampolín, lyžařský simulátor Maxxtracks, lyžařský frestyle park) obsadili 4. místo.

Velkého úspěchu dosáhli žáci IX. třídy v obvodním kole Dějepisné olympiády. Radek Neumann v obvodním kole za Prahu 5 a 13 zvítězil a postupuje do městského kola. Porazil žáky všech gymnázií a základních škol v našem regionu. Oliver Bukovianský se umístil na 5. místě (s tím, že na 3. - 4. místě byli dva soutěžící se stejným počtem bodů). Radkovi a Oliverovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 46. ročník Dějepisné olympiády je tentokrát zaměřen na období vlády Marie Terezie a Josefa II. (s ohledem na fakt, že letos si připomínáme 300. výročí od narození Marie Terezie). Dokázali byste vysvětlit co je to balustráda, kurent nebo Pragmatická sankce? Radek s Oliverem ano.

Členové redakce Hlásné trouby se sešli ve čtvrtek 12. ledna ve školní kuchyňce, kde společně oslavili první výročí školního časopisu Hlásná trouba. Časopis si za uplynulý rok získal své čtenáře a podporovatele a stabilní redakční jádro. Při oslavě se popíjelo dětské šampaňské a redaktoři si pochutnali na medovníku. Nezbývá než doufat, že elán všem zůstane a Hlásná trouba bude dále přinášet zajímavé články z různých oblastí zájmu redaktorů ale i informace ze života naší školy.

Na konci ledna školní družina pořádala talentovou soutěž s názvem „Družina má talent aneb talentmánie“. Účastníci soutěže se na plánovanou akci 14 dní poctivě připravovali, aby všem zúčastněným mohli předvést, jaký talent v nich dřímá. Do soutěže se přihlásilo celkem 48 dětí. Viděli jsme zpěv jednotlivců i skupin, hry na hudební nástroje, taneční vystoupení, kouzla, aerobic, vtipy, kouzelnou kuchařku aj. A bylo se vskutku na co dívat! Všechny děti měly trochu trému, ale nakonec své vystoupení zvládly na výbornou s obrovským potleskem od dětských diváků, a proto si vysloužily sladké odměny.

S využitím webových stránek školy sestavil Mgr. Tomáš Hromádka

Zápis do první třídy pro školní rok 2017/2018 se bude na naší škole konatve čtvrtek 6. 4. 2017 v době od 14.00 do 19.00 hod. v nové přístavbě školy. Bližší informace najdete na http://skola.chuchle.cz

b978676b2f3a3c2118474644908447d4.jpg