Obchodní centrum Strakonická - informace

25.4.2019

Včera večer 24.4. 2019 proběhla  v K8  pro občany veřejná prezentace záměru vybudovat u Strakonické ulice  obchodní centrum. Svoje záměry představili zástupci investora a architektonické kanceláře.

Když nás tito zástupci navštívili na přelomu března a dubna, tak jeden z prvotních požadavků byl veřejně odprezentovat tento záměr, ještě před tím, než dáme prvotní stanovisko za MČ. Následně jsme  se při tomto jednání  vyjadřovali k potřebě zakomponovat odhlučnění do sjezdu a výjezdu u objektu a k tomu, že reklamní „totem" je potřeba upravit, snížit. Upozornili jsme je také na problémy se spodní vodou při povodni 2013 s odkazem na připravovaný projekt dešťové kanalizace v celé dolní Chuchli. Jsme v kontaktu se zástupcem projektanta dešťové kanalizace a v květnu by mělo proběhnout naše jednání. V neposlední řadě, a to je myslím standartní věc, že s investorem jednáme o určité kompenzaci městské části, nejen za období, které zatíží občany v době výstavby, ale také  o samotném  přínosu, který tato novostavba pro nás bude mít. A proč se od investora hned na počátku záměru nedozvíte, jaké výhody pro obec přinese? No, protože o tom s námi teprve jedná a je to kousek diplomacie a i politiky ( ano, i u nás v Chuchli  ) a nevyřeší se to na veřejné schůzi. To, že ze strany občanů zazněly stejné argumenty na  včerejším setkání, jaké jsme měli i my, to mě těší a  nám to jen   potvrdilo, že jsme jednali správným směrem.  Možná  jste byli zvyklí z dřívějška, že  Vás vedení radnice postaví před hotovou věc, ale věřte, že  my to neděláme a ani  dělat nebudeme. U takovýchto projektů je náš prvořadý zájem  seznámit vás se záměrem a slyšet od vás názory. Architekti tohoto projektu nám dnes také poskytli včerejší vizualizaci, kterou  také zveřejňujeme. Informace lidem poskytujeme, jak na webu, na Facebooku, prostřednictvím SMS a těm, kteří nejsou „on line" prostřednictvím Zpravodaje.

Intenzitu si může každý srovnat meziročně, kolik příspěvků bylo na webu zveřejňováno loni touto dobou, například za úsek  jednoho měsíce a kolik dnes.

A Facebook nebyl  na počátku loňského roku funkční vůbec. Pokud máte pocit, že vám nějaké informace chybí, milí spoluobčané, obraťte se na nás, rádi vám je poskytneme a nenechte se mást některými soukromými iniciativami, které nevím, jestli úmyslně nebo z jiného důvodu, informace naprosto zkreslují. Jsme tu k dispozici, pro  vás.


Vaši  Felix &  Melichar &  Mařík


starostka@chuchle.cz
melichar@chuchle.cz
marik@chuchle.cz
www.chuchle.cz
FB: ÚMČ Praha - Velká Chuchle

1