Pokračování obnovy kabelů NN v ulici K vápence a okolí

23.3.2021

Zvláštní užívání místních komunikací:
Termín:
3. Etapa od 22.03.2021 do 11.04.2021 (Prodloužená)
4. Etapa od 29.03.2021 do 25.04.2021 (K vápence, Dubnická, Dolomitová)
5. Etapa od 19.04.2021 do 09.05.2021 (Starochuchelská, Spádová)

STAROCHUCHELSKÁ (v úseku: SPÁDOVÁ - STRMÝ VRCH)
PRODLOUŽENÁ (v úseku: STRMÝ VRCH- STAROCHUCHELSKÁ)
SPÁDOVÁ (v úseku: PRODLOUŽENÁ - STAROCHUCHELSKÁ)
DOLOMITOVÁ (v úseku: STRMÝ VRCH- K VÁPENCE)
K VÁPENCE (v úseku: STRMÝ VRCH - PRODLOUŽENÁ)
DUBNICKÁ (v úseku: NN 4950 - slepá část)


Úplná uzavírka místních komunikací:
Termín:
3. Etapa od 22.03.2021 do 11.04.2021 (Prodloužená)
4. Etapa od 29.03.2021 do 25.04.2021 (NN 4950)

PRODLOUŽENÁ (v úseku: SPÁDOVÁ - K VÁPENCE)
NN 4950 (v úseku: K VÁPENCE - DUBNICKÁ)


ilustrační foto