Pozvánka na odhalení busty Charlotty G. Masarykové

Zveme Vás na slavnostní odhalení busty Charlotty G. Masarykové v základní škole ve Velké Chuchli

ve čtvrtek 6. března 2014 od 16 hodin

za přítomnosti Charlotty Kotik - pravnučky Ch. G. Masarykové

a

pana primátora hl. m. Prahy RNDr. Tomáše Hudečka, Ph. D.

Sochu vytvořila ak. sochařka paní Věra Růžičková - Bejrová.

Na Vaši účast se těší

Mgr. Martin Melichar, starosta

Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka školy

Pozvánka na odhalení busty Ch. G. Masarykové