Odstávky vydávání e-Pasů a občanských průkazů

Informace pro občany České republiky.

Odstávky vydávání e-Pasů a občanských průkazů

18. listopadu 2011 - nebude možné žádat o vydání e-pasu ani e-pasy předávat.

V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu:

lze požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do 30. listopadu 2011 - pokud je žádost podána na nepříslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (mimo místo trvalého pobytu) nebo na matričním úřadu

o 14. prosince 2011 - pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu, lze požádat o vydání e-pasu nejpozději do :

o 16. prosince 2011 - pokud je žádost podána v zahraničí na zastupitelském úřadu

o 19. prosince 2011 - pokud je žádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

V době od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011 nebudou e-pasy ani předávány.

 V době od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011 lze vydat občanský průkaz typu „BLESK" s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku.

Vydávání cestovních pasů typu „BLESK" se odstávky netýkají.

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

 

 

občanka