Odstraňování křovin u školy

Poznámka k odstraňování křovin u školy

V návaznosti na přístavbu školního objektu u ZŠ Charlotty Masarykové je nutné vyměnit elektrické vedení v celém areálu školy a také u školního hřiště.

V místech, kde dochází k odstraňování křovin vede podzemní rozvod elektrické energie o vysokém napětí patřící PRE.

Přestože vytvářely zmiňované křoviny přirozenou zelenou bariéru směrem od hlavní silnice a také děti je měly v oblibě, je nutné dodržet to, že plocha nad uloženými rozvody PRE musí zůstat bez křovin a stromů.

Ve spolupráci s pí. ředitelkou ZŠ Charlotty Masarykové a ÚMČ Velká Chuchle je připravováno řešení zelených ploch a ostatních ploch okolo ZŠ, zejména hřiště před družinou a místa pro pingpongové stoly tak, aby celkově zapadaly do konceptu provozu školy s novou přístavbou.

Ing.arch. David Vokurka

zástupce starosty

Odstraňování křovin u školy