Pražské služby jsou připraveny na svoz odpadu během vánočních svátků

Pražské služby zajistí svoz směsného a tříděného odpadu na jimi obsluhovaných městských částech (mimo Prahu 2, 3, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 20, Dolní Chabry, Ďáblice, Březiněves, Čakovice, Vinoř, Satalice a Praha – Troja, kde svoz odpadu obstarávají společnosti AVE, Komwag a Ipodec) během vánočních a novoročních svátků. Program svozu bude vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2016 budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budeme ve dnech 14. - 31. 12. 2016 provádět mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.

Svoz směsného odpadu:

21. – 31. 12. 2016 - normální svoz dle příslušných programů

1. 1. 2017 - svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. – 6. 1. 2017 - bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den

Svoz tříděného odpadu:

21. – 31. 12. 2016 - normální svoz dle příslušných programů

14. - 31. 12. 2016 - mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů

1. 1. 2017 - vsvoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. – 6. 1. 2017 - bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor.

Konečná zastávka pro vánoční stromky je u specializovaného odběratele, který stromky štěpkuje, a tak následně poslouží např. jako topivo. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Pražské služby, a.s.

15a51f66d9108f15b90dd2d3429f33a7.png