Zábor v ulici Radotínská

30.3.2022

1.4. - 24.5.2022 - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. Radotínská  z důvodu záboru pro vjezd vozidel stavby na drážní těleso v rámci 21. etapy stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice.
Stavební zábor bude realizován tak, aby vozovka v ul. Radotínská zůstala vždy průjezdná v min. šíři 3,5 m.

ilustrační foto