Omezení v ulici Radotínská

7.10.2019

Ve dnech 14. 10. a 15. 10. bude prováděna betonáž u zdi na druhé straně kolejiště. Omezení propustnosti v ul. Radotínská bude řízeno pracovníky pro lepší organizaci dopravy.