Omezení vlakového provozu

28.6.2022

Z důvodu srážky vlaku s osobou pohybující se v kolejišti žel. přejezdu Praha-Velká Chuchle došlo k omezení provozu mezi stanicemi Praha-Radotín a Praha-Smíchov. Jízdy vlaků jsou možné pouze sníženou rychlostí.
Cestující využijí prostředky MHD, výlukové autobusy mezi stanicemi Praha Smíchov - Praha-Radotín, nebo linky PID 244.
Začátek omezení: 28.6.2022 v 15:50 hodin, plánovaný konec: 28.6.2022 ve 21 hodin.

Bližší informace na www.cd.cz a www.dpp.cz

V současné době probíhají sériová opatření Správy železnic k bezpečnosti přechodu chodců (neprůchodné závory, zabezpečení kolejiště proti chodcům zábranami a ježky v kolejišti a zřízení kamerového systému).