Omluva za uzavření ulice Na Hvězdárně

Vážení občané,

v příloze textu naleznete omluvu společnosti VOLTCOM s.r.o., která včas neupozornila na částečnou uzavírku ulice Na Hvězdárně, kde provádí stavební práce na vedení vysokého napětí a také vyjádření oddělení dopravy ÚMČ Praha 16, v jehož kompetenci je udělování povolení k uzavírkám komunikací.

ÚMČ Praha- Velká Chuchle