Práce na cyklostezce v Malé Chuchli

9.9.2015

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás upozornili na plánované stavební práce na cyklostezce v Malé Chuchli. V období 9/2015 - 10/2015 bude firma Nowastav a.s., provádět stavební práce na akci "Vltava LB ř. km. 60,85 - 60,81 - lokální oprava opevnění", investorem stavby je Povodí Vltavy, s.p. Práce budou probíhat na pozemcích Povodí Vltavy a na základě povolení od TSK Hl. m. Prahy, bude pro vjezd na místo použita z části přilehlá cyklostezka.

Děkujeme za pochopení.

ÚMČ

logo