Osmičky v historii Malé a Velké Chuchle

Rok 2018 s sebou nese celou řadu výročí. Na jedné straně si připomínáme události, kterými se můžeme pochlubit (např. založení Univerzity Karlovy v roce 1348, založení Národního muzea 1818, revoluce v roce 1848, vznik Československa v roce 1918 a České republiky v roce 1993), na druhé straně jsou roky, na které vzpomínáme neradi (např. Třicetiletá válka v letech 1618 – 1648, Mnichovská dohoda v roce 1938, únorový převrat v roce 1948, okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968). I v kronice Malé a Velké Chuchle máme k osmičkovým rokům zaznamenáno celou řada příběhů a událostí.

V roce 1268 biskup Jan III. z Dražic vyměnil obě Chuchle, Zbraslav a Záběhlice za jiné zboží s českým králem Přemyslem Otakarem II.

V době stavovského povstání v roce 1618 „Malý a Velký Chuchel,“ jak se tehdy psalo, koupila v rámci konfiskací s řadou dalších statků a vsí Anna Pfefferkonová z Otopachu. Po bitvě na Bílé hoře byl majetek rozhodnutím konfiskační komise vrácen původnímu majiteli, tj. Zbraslavskému klášteru. V průběhu třicetileté války obě obce drancovala vojska habsburské monarchie, vojska ze Saska i ze Švédska. Naposledy tudy Švédové prošli v roce 1648.

Z roku 1708 pochází zvon sv. Bernard zavěšený v sanktusové věžičce kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli. Zvon je starší než samotná stavba kostela (z roku 1774).

V roce 1908 byla na podnět řídícího učitele zdejší školy Vladimíra Přibíka opravena střecha kostela sv. Jana Nepomuckého.

V roce 1928 začal jezdit do Velké Chuchle autobus, na pozemku budoucí školy ve Velké Chuchli byla zasazena Lípa svobody a vznikla myšlenka Jubilejního sadu (dnešní zahrádkářská osada Višňovka).

V roce 1938 bylo v Chuchli možné spatřit polární záři (25. ledna), v částečné mobilizaci narukovalo 40 vojáků v záloze (20. – 21. května), byly slavnostně odhaleny pamětní desky obětem první světové války na škole ve Velké Chuchli (14. srpna), 23. září mobilizovalo 109 vojáků v záloze (záložní důstojníky nepočítaje), žáci školy ve Velké Chuchli uspořádali sbírku pro děti uprchlíků ze zabraných území nacistickým Německem (vybralo se 308,30 Kč).

V roce 1948 přešla pod státní správu lázeňská restaurace v Malé Chuchli, zahradnictví Walter – Chuchle – Praha, továrna na chladící stroje B. Klauze. V únoru vznikl Akční výbor Národní fronty (předseda František Koubík), nynější náměstí Chuchelských bojovníků bylo pojmenováno jako „náměstí 25. února“ (stalo se tak 1. května). Ve Velké Chuchli v té době soukromě hospodařilo 18 zemědělců. V tomto roce byly také exhumovány ostatky dvou Bulharů padlých v květnu 1945, znovu byly pohřbeny na Olšanech.

V roce 1958 byla ve Velké Chuchli v čp. 16 zřízena výdejna plynu v bombách a ředitelství „Pramenu“ oznámilo, že od 8. září zahajuje v prodejně potravin v čp. 182 (dnešní „činžák“) nepřetržitý provoz od 6 do 20 hod.

V roce 1968 byla připojena Velká Chuchle k Praze (jako součást obvodu Praha 5). Tím se ukončila historie Velké Chuchle jako samostatné obce. Byly vyhlášená chráněná území Chuchelský háj a Barrandovské skály. Z důvodu odchodu do důchodu rezignoval na předsedu Místního národního výboru Antonín Zajíc (na radnici byl předsedou 15 let). Na železničním přejezdu ve Velké Chuchli bylo zapojeno světelné a zvukové signalizační zařízení. Ve Velké Chuchli byly obnoveny na krátkou dobu skautské oddíly (středisko Derby).

V roce 1978 bylo otevřeno kulturní středisko Na Hvězdárně. Český svaz žen měl ve Velké Chuchli 249 členek. 14. ledna se konal hasičský ples, 28. ledna karneval TJ Čechoslovan Chuchle, o den později dětský karneval TJ Čechoslovan Chuchle, 18. března společenský večer 135. Pionýrské skupiny při ZDŠ, 8. dubna zástěrková zábava TJ Sokol Chuchle, „poslední zvonění“ 24. června (všechny akce v restauraci U Holečků – dnes kanceláře Smola konstrukce), 25. června „velká pionýrská pouť“ (v areálu pionýrské organizace – dnes mateřské školy). Ve Velké Chuchli fungovalo osm prodejen: 2 potraviny, 2 trafiky, 1 prodejna Maso-uzeniny, 1 prodejna ovoce a zeleniny, 1 drogerie a 1 cukrárna. Kolektiv zdravotního střediska (dnes veterinární ordinace) dosáhl jako druhý v Praze čestného titulu „Brigáda socialistické práce.“

V roce 1988 byla lokalita Nad závodištěm prohlášena chráněným přírodním výtvorem. Byla zahájena adaptace kina, zahájena stavba kanalizace na dostihovém závodišti a v základní škole probíhaly rozsáhlé úpravy, díky kterým museli žáci vybraných ročníků dojíždět se svými učiteli do ZŠ Nad Parkem na Zbraslavi.

V roce 1998 byla otevřena naučná stezka Barrandovské skály – Chuchelský háj, byla dokončena kanalizace Hvězdárny, v kronice jsem zaznamenal zvýšenou kriminalitu v celé městské části (bylo vykradeno několik rodinných domů), radnice vydala dvě pohlednice s motivy městské části a ve Velké Chuchli v té době žilo 1477 obyvatel ve 426 domech a v Malé Chuchli 126 obyvatel v 50 domech.

Tomáš Hromádka

Kronikář městské části Praha – Velká Chuchle

Ilustrační foto