Otázky a odpovědi

Základní pravidla pro užití Otázek a odpovědí

v modulu Otázky a odpovědi můžete vkládat své dotazy vztahující se k běžnému chodu Městské části Praha- Velká Chuchle a Úřadu MČ. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu. Vaše otázka bude na webových stránkách zobrazena ihned po vložení dotazu, odpověď bude připojena po zodpovězení otázky. Pokud bude Vaše otázka shledána jako obsáhlejší, komplikovanější nebo bude zahrnovat širší problematiku, může odpovědná osoba (zastupitel, úředník) určit, že vaše otázka nebude zodpovídána prostřednictvím webových stránek.

Na odpovědi prostřednictvím webových stránek není právní nárok. Vaše právo na svobodný přístup k informacím tím není omezeno, náležitosti žádosti, způsob poskytování informací, omezení práva na informace, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí, odvolání, hrazení nákladů stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím.

Otázky budou zodpovídány do 14 dnů, ve výjimečných případech do 30 dnů.

Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze vámi podepsané a jasně formulované dotazy. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou.

Odpověď na otázku #4615

Od: Jiří Kodet

28.4.2016 v 22:15

Můj dotaz navazuje na sdělení pana starosty Fresla k zastupitelstvu na zasedání ZMČ dne 9. 11. 2015, viz zvukový záznam od 1:59:46 minuty. Dále popisuje průběh místního šetření z konce července 2015 v předmětné lokalitě. Jednání se účastnil předseda uvedeného výboru pan Bc. Hadrava, tedy radní MHMP s největší pravomocí k doplnění PPO. Dovoluji se tedy ptát, do jaké fáze po devíti měsících od zmíněného jednání s radním Bc. Hadravou pokročila příprava realizace dostavby PPO ve Velké Chuchli.