Otázky a odpovědi

Základní pravidla pro užití Otázek a odpovědí

v modulu Otázky a odpovědi můžete vkládat své dotazy vztahující se k běžnému chodu Městské části Praha- Velká Chuchle a Úřadu MČ. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu. Vaše otázka bude na webových stránkách zobrazena ihned po vložení dotazu, odpověď bude připojena po zodpovězení otázky. Pokud bude Vaše otázka shledána jako obsáhlejší, komplikovanější nebo bude zahrnovat širší problematiku, může odpovědná osoba (zastupitel, úředník) určit, že vaše otázka nebude zodpovídána prostřednictvím webových stránek.

Na odpovědi prostřednictvím webových stránek není právní nárok. Vaše právo na svobodný přístup k informacím tím není omezeno, náležitosti žádosti, způsob poskytování informací, omezení práva na informace, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí, odvolání, hrazení nákladů stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím.

Otázky budou zodpovídány do 14 dnů, ve výjimečných případech do 30 dnů.

Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze vámi podepsané a jasně formulované dotazy. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou.

Smazat příspěvek #4562

Zpět na otázky

Od: Alen Petrásek

14.2.2014 v 11:53

Dobrý den,

chtěl bych se touto cestou dotázat vzhledem k opětovně špatnému stavu komunikaci na Lahovské, zda je v letošním roce v plánu oprava těchto komunikací ?

Též bych se rád dotázal vhledem k "zaručeným" informacím, že současné vedení radnice svým konáním zadlužuje Velkou Chuchli i do budoucna... Mohu požádat o jasné stanovisko vedení úřadu MČ, zda se tyto "zaručené" informace zakládají na pravdě ?

Předem děkuji za Vaši odpověď

S pozdravem

Alen Petrásek