Otázky a odpovědi

Základní pravidla pro užití Otázek a odpovědí

v modulu Otázky a odpovědi můžete vkládat své dotazy vztahující se k běžnému chodu Městské části Praha- Velká Chuchle a Úřadu MČ. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu. Vaše otázka bude na webových stránkách zobrazena ihned po vložení dotazu, odpověď bude připojena po zodpovězení otázky. Pokud bude Vaše otázka shledána jako obsáhlejší, komplikovanější nebo bude zahrnovat širší problematiku, může odpovědná osoba (zastupitel, úředník) určit, že vaše otázka nebude zodpovídána prostřednictvím webových stránek.

Na odpovědi prostřednictvím webových stránek není právní nárok. Vaše právo na svobodný přístup k informacím tím není omezeno, náležitosti žádosti, způsob poskytování informací, omezení práva na informace, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí, odvolání, hrazení nákladů stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím.

Otázky budou zodpovídány do 14 dnů, ve výjimečných případech do 30 dnů.

Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze vámi podepsané a jasně formulované dotazy. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou.

Smazat příspěvek #4565

Zpět na otázky

Od: Ing. Vilém Schulz

17.2.2014 v 13:50

Dobrý den,

co se týká záměru oprav a úprav komunikací zejména Na Lahovské závisí na objemu schválených finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2014 a nastavením priorit v této oblasti; co se týká zadlužování obce – podle poměrových ukazatelů zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2012 (podíl pohledávek a závazků na rozpočtu MČ je akceptovatelný a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku MČ je nulový) se o žádné zadlužování obce nejedná, obdobný trend byl zjištěn při 1. dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2013 a v zápisu je uvedeno kontrolní skupinou Odboru kontrolních činností MHMP, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky ani při přezkoumání hospodaření MČ za předchozí roky.

S pozdravem.

Ing. Vilém Schulz - tajemník ÚMČ