Otázky a odpovědi

Základní pravidla pro užití Otázek a odpovědí

v modulu Otázky a odpovědi můžete vkládat své dotazy vztahující se k běžnému chodu Městské části Praha- Velká Chuchle a Úřadu MČ. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu. Vaše otázka bude na webových stránkách zobrazena ihned po vložení dotazu, odpověď bude připojena po zodpovězení otázky. Pokud bude Vaše otázka shledána jako obsáhlejší, komplikovanější nebo bude zahrnovat širší problematiku, může odpovědná osoba (zastupitel, úředník) určit, že vaše otázka nebude zodpovídána prostřednictvím webových stránek.

Na odpovědi prostřednictvím webových stránek není právní nárok. Vaše právo na svobodný přístup k informacím tím není omezeno, náležitosti žádosti, způsob poskytování informací, omezení práva na informace, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí, odvolání, hrazení nákladů stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím.

Otázky budou zodpovídány do 14 dnů, ve výjimečných případech do 30 dnů.

Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze vámi podepsané a jasně formulované dotazy. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou.

Smazat příspěvek #4566

Zpět na otázky

Od: Jana Pondělíková

18.2.2014 v 10:17

Naše mateřská škola ve Velké Chuchli má současnou kapacitu 111 dětí v pěti třídách. V letošním školním roce jsme mohli, díky pomoci zřizovatele (Městská část Praha - Velká Chuchle) a osobní snahy a vstřícnosti pana starosty Mgr. Melichara, přijmout všechny děti, které splňovaly kritéria. I v příštím školním roce se budeme se snažit přijmout všechny děti a doufáme, že šance bude i pro mimochuchelské děti.

Ráda bych Vás touto cestou pozvala na Dny otevřených dveří již tento školní rok ve dnech 10.3. a 11.3.2014, kde Vás budeme o všem podrobněji informovat.
Těšíme se na Vás.

S pozdravem

Jana Pondělíková, MŠ Velká Chuchle