Otázky a odpovědi

Základní pravidla pro užití Otázek a odpovědí

v modulu Otázky a odpovědi můžete vkládat své dotazy vztahující se k běžnému chodu Městské části Praha- Velká Chuchle a Úřadu MČ. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu. Vaše otázka bude na webových stránkách zobrazena ihned po vložení dotazu, odpověď bude připojena po zodpovězení otázky. Pokud bude Vaše otázka shledána jako obsáhlejší, komplikovanější nebo bude zahrnovat širší problematiku, může odpovědná osoba (zastupitel, úředník) určit, že vaše otázka nebude zodpovídána prostřednictvím webových stránek.

Na odpovědi prostřednictvím webových stránek není právní nárok. Vaše právo na svobodný přístup k informacím tím není omezeno, náležitosti žádosti, způsob poskytování informací, omezení práva na informace, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí, odvolání, hrazení nákladů stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím.

Otázky budou zodpovídány do 14 dnů, ve výjimečných případech do 30 dnů.

Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze vámi podepsané a jasně formulované dotazy. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou.

Smazat příspěvek #4705

Zpět na otázky

Od: Lenka Felix

2.11.2020 v 17:45

Dobrý den pane Kupčíku,
o možnosti participativního rozpočtu jsem uvažovala už během letošního roku, měla jsem i schůzky s lidmi, kteří městským částem pomáhají při začátku s rozjezdem PR, protože jeho podobu lze pojmout více způsoby. Ale realita letošního roku, myslím tím Coronavir a všechny negativní dopady na náš život způsobili, že jsem tuto myšlenku opustila, protože mj. jednou z nejdůležitějších věcí PR je setkávání s občany, kde se probírají možnosti, co chceme změnit a jak to udělat a diskutovat o tom. Uvidíme, jestli příští rok bude pro nás příznivější.