Otázky a odpovědi

Základní pravidla pro užití Otázek a odpovědí

v modulu Otázky a odpovědi můžete vkládat své dotazy vztahující se k běžnému chodu Městské části Praha- Velká Chuchle a Úřadu MČ. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu. Vaše otázka bude na webových stránkách zobrazena ihned po vložení dotazu, odpověď bude připojena po zodpovězení otázky. Pokud bude Vaše otázka shledána jako obsáhlejší, komplikovanější nebo bude zahrnovat širší problematiku, může odpovědná osoba (zastupitel, úředník) určit, že vaše otázka nebude zodpovídána prostřednictvím webových stránek.

Na odpovědi prostřednictvím webových stránek není právní nárok. Vaše právo na svobodný přístup k informacím tím není omezeno, náležitosti žádosti, způsob poskytování informací, omezení práva na informace, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí, odvolání, hrazení nákladů stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím.

Otázky budou zodpovídány do 14 dnů, ve výjimečných případech do 30 dnů.

Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze vámi podepsané a jasně formulované dotazy. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou.

Smazat příspěvek #613

Zpět na otázky

Od: Robert Pořízek

15.2.2012 v 12:12

Pane starosto Melichare

Prosím o odpověď na 2 otázky

1)pokud není občan spokojen ze zápisem a následným vypracováním usnesením a má důvodné podezření,že je usnesení v rozporu ze zákonem o Praze , kam se takový občan má obrátit ,aby platnost takovéhoto usnesení byla překontrolována.

2)kdy se MHMP zabýval usnesením č.10.2011 přesněji ,kdy se magistrát zabýval volbou nového místostarosty.Pokud takové rozhodnutí je prosím napište na něj odkaz.

Děkuji:Pořízek