Otázky a odpovědi

Základní pravidla pro užití Otázek a odpovědí

v modulu Otázky a odpovědi můžete vkládat své dotazy vztahující se k běžnému chodu Městské části Praha- Velká Chuchle a Úřadu MČ. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu. Vaše otázka bude na webových stránkách zobrazena ihned po vložení dotazu, odpověď bude připojena po zodpovězení otázky. Pokud bude Vaše otázka shledána jako obsáhlejší, komplikovanější nebo bude zahrnovat širší problematiku, může odpovědná osoba (zastupitel, úředník) určit, že vaše otázka nebude zodpovídána prostřednictvím webových stránek.

Na odpovědi prostřednictvím webových stránek není právní nárok. Vaše právo na svobodný přístup k informacím tím není omezeno, náležitosti žádosti, způsob poskytování informací, omezení práva na informace, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí, odvolání, hrazení nákladů stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím.

Otázky budou zodpovídány do 14 dnů, ve výjimečných případech do 30 dnů.

Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze vámi podepsané a jasně formulované dotazy. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou.

Smazat příspěvek #770

Zpět na otázky

Od: Ing. Vilém Schulz

28.2.2012 v 14:26

Vážená paní Pařízková,
první část otázky směřuje na pana starostu, takže nevím, co chcete slyšet ode mne. Nicméně k tomu mohu dodat to, že konkrétní usnesení mělo být splněno do konce roku 2010 a v příslušném zápise ze zasedání ZMČ jsou uvedeni jako odpovědní starosta a tajemnice ÚMČ. Vzhledem k tomu že jsem do funkce nastoupil dne 1.6. 2011 nemohu podat jinou odpověď.
V současné době má peč. služba uzavřenu jednu smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby v souladu s příslušnými podklady (registrace, vnitřní pravidla apod.)

S pozdravem

Ing. Vilém Schulz, tajemník ÚMČ