Otevřená reakce na dopis k tématu Petice, pánů Klána, Fresla a Piskáčka z ODS

17.2.2020

Jediné, s čím lze bez výhrady v tomto dopise souhlasit je, že situace je svízelná. Opomněli jste však pánové napsat, že je svízelná právě z vašeho zavinění.  

Dopis, který jste vytvořili, je jen parazitování na situaci kolem železničního přejezdu, ale ta situace vznikla díky vám, liknavostí bývalého vedení pana Fresla, Klána a k tomu vám nahrával pan Šimek. Pánové, opomněli jste říct, proč minimálně během vašich posledních 4 let mandátu jste zavinili, že realizace mimoúrovňového křížení byla vyřazena z Optimalizace trati jako 2. etapa a není součástí současného rozhodnutí. To je důsledek „aktivity", resp.  vašeho nicnedělání. Nabádáte k diskusi s občany. Ale ta diskuse existuje právě až nyní. Kdyby to tak nebylo, tak  MČ nyní aktivně nepoužívá Facebook, kde s lidmi komunikuje, nezaložila by mobilní rozhlas, kde neustále informuje a starostka, kdykoli je příležitost by nepozvala k sobě občana, který má problém na osobní jednání k jeho řešení a popovídání si. Dělal tohle pan Fresl? Pan Klán, Šimek? Ne! Jaké akce k potkávání se s občany jste zorganizoval pane Fresle, Kláne, Šimku? Akce, kde s nimi můžete mluvit o jejich nápadech nebo připomínkách. Jednu, zvonohru. Navíc pane Fresle, ve svém pasivním postoji neustále pokračujete, když prostřednicvím jiných zastupitelů, omlouváte svou neúčast na jednání zastupitelstev, takže za rok a půl   jste na zastupitelstvo nepřišel  ani jednou a „nenašel odvahu"  vysvětlit svoje postupy  za dobu svého starostenského působení. Nezastupujete zájmy svých voličů. Pak se ale velice rád „připodepíšete" na jakékoli podání, které za vás někdo vytvoří. Tímhle dopisem pánové, jen jitříte situaci a vrážíte klín mezi Chucheláky.  Mezi Ty, kteří jsou bezprostředně dotčeni zásahem mimoúrovňového křížení, ať už v jakékoli podobě, Chucheláky, kteří tu žijí od narození a ty, kteří se přistěhovali nedávno, v uplynulých pár letech a očekávají, že budou mít možnost bezproblémového průjezdu Chuchlí do Prahy, do práce a nebudou stát na přejezdu. A tohle řešení tedy logicky očekávají od současné radnice. Ale mi se jim snažíme vysvětlit, že to tak jednoduché není. A to, že se podává odvolání do územního rozhodnutí nadjezdu, ještě neznamená zdržování realizace mimoúrovňového křížení.  Ale To vy, pánové, slyšet nechcete. Ale ostatním to rádi zopakujeme. Myslíte, že přesvědčíte lidi, kterým mají zrealizovat nadjezd přímo před jejich okny, zabrat nebo vyvlastnit majetek, znehodnotit jejich nemovitost, změní názor a budou s ním souhlasit? Ne. Z jednání s nimi víme, že si svůj majetek, hodnoty svého klidného života v Chuchli budou bránit. A přiznejme si, dělal by to každý z nás, kdyby se ho to týkalo. Takže ta jejich obrana, bude trvat roky, třeba 10-15 let / odvolání, dovolání, žaloby, kasace, ústavní stížnosti, a to opakovaně/. Uvědomte si, jak jsou Ti lidé pod tlakem a ve stresu. A vy vytváříte další nátlak, prostřednictvím lidí, kteří chtějí hladce projet Chuchlí.  Ano, ať Chuchlí projíždíme bez problémů mimoúrovňovým křížením, ale tím, se kterým lidé, kterých se to týká, souhlasí. Zvlášť u vás, pane Kláne, je tento postup dost pokrytecký, když sám si svůj majetek tvrdohlavě bráníte v kauze Slivenecké skládky, a přitom je to proti zájmu Chucheláků. Pánové, nejste dobří členové pravicové ODS, když tímto svým projevem negujete základní princip  této strany, tj. nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Vy vlastně prosazujete vyvlastňování majetku „některých ve prospěch jiných". To už tady jednou bylo. Místo, abyste nám v této věcipomohli, tak podkopáváte naše úsilí v boji se státním molochem. Myslíme si, že té nevraživosti, vzájemného napadání a rozeštvávání Chucheláků je už dost. Jsme všichni na jedné lodi a chceme bez problémů překonávat náš železniční přejezd.  Chápeme, že situace je zdlouhavá, ale věřte, že děláme vše pro to, aby mimoúrovňové křížení bylo v Chuchli co nejdříve, a aby si lidé našli k sobě zase cestu a toto téma je nerozdělovalo.

Lenka Felix                 Robert Mařík             Martin Melichar

železnice