Ověřování shody opisů nebo kopií listin a pravosti podpisů na listinách

Co je třeba předložit:
Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci) provádí odbor vnitřní správy a sociálních věcí, odbor smluv, daní a poplatků a odbor účetnictví a správy majetku (pozemky) na ÚMČ Praha-Velká Chuchle, U Skály 262/2.
• k provedení legalizace (ověření podpisu) se musí občan dostavit osobně
• předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu pro cizince),
• listinu, na které má být podpis ověřen
• k provedení vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s listinou) předloží listinu a její kopii či opis

Správní poplatky (hradí se v hotovosti)
- za ověření každého podpisu 30,- Kč
- za ověření opisu za každou i započatou stranu 30,- Kč