Oznámení o konkursním řízení

31.1.2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – VELKÁ CHUCHLE

Oznámení o konkursním řízení

na pozici ředitele/ky

Mateřské školy Velká Chuchle

Městská část Praha – Velká Chuchle v rámci plnění svých úkolů zřizovatele vyhlašuje konkursní řízení na funkci

ředitel/ředitelka mateřské školy.

Název mateřské školy:

Mateřská škola Velká Chuchle

Na Cihelně 456/17, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

Předpokládaný nástup:

Nástup je předpokládán od 1.9.2017.

Podání přihlášky do konkursního řízení:

Písemnou přihlášku lze podat nejpozději do 10.3.2017 do 12.00 hodin.

Úplné znění oznámení o vyhlášení konkursního řízení je zveřejněno na internetové adrese www.chuchle.cz nebo Vám může být zasláno na vyžádání emailem.

Kontaktní osoba: Ing. Vilém Schulz, tajemník ÚMČ, email: schulz@chuchle.cz.