Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie

8.4.2015

Oznámení o přerušení dodávek elektrické energie v ul. Na Cihelně a ul. K Vápence dne 23.4.2015.

Blíže viz oznámení PRE v příloze.

ÚMČ