Informace o přerušení letního provozu mateřské školy

Důvodem pro přerušení provozu na celou dobu letních prázdnin (červenec i srpen) je havarijní sanace podlah v kuchyni, tuto opravu z důvodů bezpečnostních a hygienických nelze provádět současně s provozem mateřské školy, a to ani v případě, kdyby byl provoz omezen.
Ředitel tuto skutečnost oznámil zřizovateli, s ohledem na absenci další mateřské školy v městské části nebylo možné projednat a zajistit předškolní vzdělávání dětí po dobu přerušení provozu v jiné mateřské škole.
Děkujeme za pochopení.
Jana Pondělíková, ředitelka

foto školka Chuchle