Pečení s babičkami v MŠ

Pečení s babičkami ve třídě Motýlků

Únor je měsíc, kdy nám všem ve školce už zima připadá dlouhá, těšíme se na jaro a sluníčko. Je to také čas masopustů před obdobím střídmosti končícím Velikonocemi. I když tato tradice v dnešní době skoro vymizela, řekli jsme si, že ji přece jen dětem trochu přiblížíme, a to proniknutím do světa pekařského umění, společnou přípravou sladké hostiny. V rámci projektu sbližování školy a rodiny nás napadlo oslovit babičky dětí a některé naší prosbu opravdu vyslyšely. Babička Eva, Marie a Dáša přišly v dohodnutý den s připravenými surovinami. Děti v kuchařských zástěrkách je nadšeně vítaly a brzy se naše třída proměnila v pekárnu. Malí pekaři soustředěně míchali, hnětli, váleli, vykrajovali, uždibovali a ochutnávali pod laskavým dohledem a pomocnýma rukama babiček. Oslovení „babičko“ jsme slyšeli z nejedněch úst, ať to byla babička vlastní či nevlastní. Práce jim šla skvěle od ruky a zanedlouho jsme odvezli plné plechy cukroví do naší školní kuchyně, kde nám ho ochotné paní kuchařky upekly. Ještě před obědem jsme si mohli prohlédnout výsledek našeho pekařského umění. Perníčky, linecká kolečka i tvarohové šátečky každého lákaly svým vzhledem i vůní. Po práci s námi babičky ještě chvilku poseděly a loučily jsme se s příslibem účasti a pomoci při některé z našich dalších akcí. Netřeba říkat, že po cukroví se jen zaprášilo a děti si odnesly i vzorek k ochutnání domů.

Všichni jsme měli radost. My z dobrého nápadu, děti z nové zkušenosti a myslíme si, že i babičky s námi strávily příjemné dopoledne. Naše poděkování patří paní Evě Vamberové, Marii Langerové a Dáše Šustové. Teď už pilně přemýšlíme, na co příště nalákat dědečky! Jestlipak by některý odvážný přišel sám s nápadem, jak potěšit nadměrné množství vnoučat? Necháme se překvapit!J

Jana Hlaváčková a Vlasta Formanová

Další fotografie naleznete v sekci Fotogalerie zde

Pečení s babičkami 1

Pečení s babičkami 2

Pečení s babičkami 3

Pečení s babičkami 4

Pečení s babičkami 5

Pečení s babičkami 6