Pietní akty k 71. výročí ukončení 2. světové války

Pietní akty spojené s pokládáním kytic u památníků umístěných ve Velké a Malé Chuchli proběhly ve čtvrtek 5. května v dopoledních hodinách. Je tradicí, že první pokládání kytice se koná u pamětní desky umístěné na Základní škole Charlotty Masarykové. Velice dobře připravený projev pana Mgr. Tomáše Hromádky si mimo zúčastněných žáků a učitelů školy vyslechli člen Československé obce legionářské kapitán V. Kratochvíl, starosta Velké Chuchle p. Stanislav Fresl, místostarosta pan Martin Šimek a člen zastupitelstva pan Pavel Klán a pracovnice úřadu paní Olga Legnerová. Státní hymnu za houslového doprovodu paní učitelky Dany Martin, zazpívala žákyně Ester Rosenfeld. Za přítomnosti kapitána Kratochvíla, starosty, místostarosty, člena zastupitelstva, pracovnice úřadu, Mgr. T. Hromádky a žáků deváté třídy byla položena kytice u památníku na Náměstí Chuchelských bojovníků. Zde v krátkosti promluvili pan Mgr. T. Hromádka a kapitán Kratochvíl. Další kytice byla za přítomnost starosty a pracovnice úřadu položena i u památníku padlých v odboji, umístěném v chuchelském háji. Zde byla přítomna i občanka Malé Chuchle paní Kuzníková. Nevím, proč jediný přítomný občan Velké Chuchle, hlavní kritik organizace pietních aktů pan Václav Burle, se schovával za stromy a nepřidal se k účastníkům. Pravý důvod bych se možná dozvěděl z webových stránek pana Burleho, ale protože tyto stránky nenavštěvuji, tak se to nedovím. Kytice byla také položena k pomníčku umístěném v Malé Chuchli a také k pamětní desce pana Václava Dudka.

Úcta a čest patří všem, jenž položili své životy ve druhé světové válce a odboji.

Text a foto: Jan Zágler

bc143d6936ca86557d598818297033d6.jpg

bd850c82b57be3aa8d9333ae095449fa.jpg

03233cd9f1878a7b4bf9ff232ba8e525.jpg