PIETNÍ AKTY K VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

Tak, jak je dlouholetou tradicí vše začalo před budovou Základní školy Charlotty Masarykové, kde za účasti starosty Velké Chuchle pana. Stanislava Fresla a místostarostů pánů Martina Šimka a Pavla Klána pronesl k přítomným žákům a učitelskému sboru projev pan Mgr, Tomáš Hromádka. Státní hymnu zazpívaly žákyně školy a členky Kühnova dětského pěveckého sboru sestry Ester a Judita Rosenfeldovy. Kytice byla zavěšena pod pamětní desku umístěné na budově školy. Položení kytice u pomníku na Náměstí osvoboditelů se zúčastnil starosta Velké Chuchle, oba místostarostové, žáci a žákyně deváté třídy. I zde v krátkosti promluvil pan . Mgr. T. Hromádka. Ke společnému hrobu padlých ve druhé světové válce, který je umístěn v chuchelském háji položili kytici starosta p. Fresl a místostarosta p. Šimek. Oba jmenovaní položili kytice ke oběma památným místům v Malé Chuchli, k pomníčku u kostela a k desce umístěné na domu ve Zbraslavské ulici.

Tak byla vzdána čest a věnována vzpomínka těm, kteří položili své životy za první i druhé světové války.

Text a foto Jan Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler