Písemný příslib k provedení povrchu s protihlukovými účinky v ul. Strakonická ve směru z centra

V rámci připomínek k akci „Rozšíření ul. Strakonická" se nám podařilo (dne 17.6.) získat písemný příslib k provedení povrchu s protihlukovými účinky v ul. Strakonická ve směru z centra.
Oprava povrchu v ul. Strakonická ve směru z centra bude zařazena do plánu akcí v přímé návaznosti na stavební práce na akci „Strakonická - rozšíření, Praha 5, č. akce 999170. Předmětný rozsah opravy povrchu ve směru z centra s povrchem s protihlukovými účinky bude zahájen laboratorním průzkumem a následnou přípravou tak, aby realizace navázala na dokončení akce rozšíření Strakonické ve směru do centra. Rozsah rekonstrukce povrchu bude determinovat rozsah zástavby ve Velké a Malé Chuchli.
ÚMČ

logo TSK