Plánovaná uzavírka komunikací mezi Slivencem a Lochkovem

17.3.2011

Z důvodu výstavby splaškové kanalizace ve Slivenci dojde od 1.4.2011 do 31.7.2011 k uzavírce některých komunikací mezi Lochkovem a Slivencem.

Od 1.dubna dojde k uzavírce ulice K Lochkovu od ulice K Cikánce až po Frančíkovu. Pro autobusové linky je naplánována objízdná trasa zakreslená na přiložené situaci. Ve směru z centra pojede autobus ulicí Ke Smíchovu kolem školy, zabočí do ulice Za Farou a dále bude pokračovat doprava ulicí K Cikánce, kde bude u křižovatky s ulicí K Váze zřízena provizorní zastávka. Do Lochkova potom dojede po obslužné komunikaci mezi Jezírky a Lochkovem. Ve směru do centra pojede autobus po obslužné komunikaci zabočí na ulici K Cikánce, kde budou zřízeny dvě provizorní zastávky - jedna u ulice Mramorová a další až na konci u křížku. Uzavírka bude trvat až do 31.7.2011. Na ní bude od 1.8.2011 navazovat uzavírka západní části ulice Ke Smíchovu od křižovatky s ulicí K Lochkovu po ulici K Váze.

Plánek objízdné trasy přikládáme.

ÚMČ Praha - Velká Chuchle

 

923065bef95d2699ebf0ece4bc0e0ccf.jpg