Po hradech a zámcích v Českém ráji se senior klubem Velká Chuchle

Výjezd byl tradičně z náměstí Omladiny v 8:30. První naší zastávkou byl zámek Mnichovo Hradiště. Kvůli dopravní situaci jsme museli jet tunelovým komplexem Blanka. K zámku jsme dorazili 9:45.

Při příchodu k zámku jsme prošli kolem kaple sv. Anny, kde je pochován Albrecht z Valdštejna.

Už na začátku prohlídky jsme zažili menší nepříjemnost, musely se odevzdat do úschovy i dámské kabelky, to jsem ještě nezažil.

Prováděly nás studentky 3. ročníku cestovního ruchu, což bylo bohužel na výkladu znát.

Proto bych Vám zde rád alespoň trochu uvedl některé údaje k historii zámku.

Zámek, byl renesančně později barokně upraven. Vybudován byl Václavem Budovcem z Budova (popraven 1621). Po bitvě na Bílé hoře (1620), byl zámek zkonfiskován a prodán Albrechtu z Valdštejna. Ten později zámek přenechal svému bratranci Maxmiliánovi. Valdštejnové vlastnili zámek do r. 1945.

Zde bych ještě chtěl vysvětlit tzv. Svatou Alianci, do které se průvodkyně nechtěně zamotala. Vznikla v r. 1815 tedy po bitvě u Watterlo. Společenství mělo dohlížet na dodržování pořádku na základě "křesťanské solidarity". Po neshodách se později společenství rozpadlo. V roce 1833 však byla právě na zámku Mnichovo Hradiště Aliance obnovena. Tvořily jí státy a jejich panovníci Rakouský císař František I. (katolická církev), Pruský král Fridrich Vilem III. (protestansví) a Ruský car Mikuláš I. (pravoslaví). Na místě dnešního zámeckého divadla byl taneční sál, který byl přebudován právě za účelem setkání Aliance. Dochovaly se kulisy a i kostýmy (kostým čápa jsme mohli shlédnout v tzv. divadelní šatně).

Po prohlídce následovalo společné focení a poté odjezd do centra města, kde byl rozchod na oběd.

Ve 12:35 odjezd z Mnichova Hradiště na hrad Kost.

Na hrad Kost jsme dorazili ve 12:59. Na rozdíl od zámku Mnichovo Hradiště jsme měli vynikající průvodkyni, která nás svými znalostmi ohromovala. Prošli jsme II. okruhem zaměřeným na hradní mučírnu s výkladem hrdelního práva a soudnictví. Poté jsme prošli všechna hradní nádvoří, barokní sallu terenu s původním štukovým stropem, kaplí sv. Anny a černou kuchyní.

Ve 14:46 byl odjezd na zámek Humprecht.

Tam jsme dorazili v 15:05, ale museli jsme jít pěšky cca 350m do kopce, kde je barokní zámek. Pro některé účastníky, to bylo trochu namáhavější. Zámek leží 0,5 km od města Sobotky a je zajímavý svou elipsovitou stavbou. Vystavěn byl jako letní lovecké sídlo.

Nejzajímavější byl hlavní sál v prvním patře (tzv. hodovní síň) s malbami, které dokumentují výjevy ze života Heřmana Černína z Chudenic a zakladatele zámku Humprechta Jana Černína. Strop sálu zdobí velký erb Černínů od Rudolfa Beneše ze 30.let 20.století. Po vystoupání do druhého patra, jsme mohli jít na balkon, který je po celém obvodu zámku. Nebýt ne příliš jasného počasí, mohli bychom vidět větší část Českého ráje.

Odjezd byl v 16:58, celý zájezd byl zakončen přípitkem od pana Melichara.

Do Velké Chuchle jsme dorazili 18:05.

Závěrem, bych chtěl poděkovat organizátorce paní Jitce Belčevové, ale i našemu mladému řidiči Markovi Švecovi za bezproblémovou jízdu.

Z. Vožniak

c72302f46f8c590a282ffd2da12f7ea2.jpg

9de4ee3b1d35d51b0e22a38d014d24ee.jpg

65775505dbbd5789863fb4d5bc34b9e4.jpg

c04dad45c11378e7f65ce313d3cb93c5.jpg

f73cb5f0c4a44f2237605111799edf8b.jpg

c35736bfa059d0bf861484b4b46dadfd.jpg

f5864380508e71827f6f1914bd4bf778.jpg