Po stopách Karla IV.

Od března do května 2016 probíhal v Základní škole Charlotty Masarykové projekt při příležitosti 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. Žáci ze VII. třídy hledali nejen informace o Otci vlasti, ale zabývali se také kulturou a životem obyvatel v období středověku.

Výsledkem byl projektový den (12. května 2016), během kterého seznámili své mladší spolužáky z I. stupně se vším, co zjistili. Žákům sedmého ročníku se podařilo děti zaujmout prostřednictvím komentované vycházky s devíti zastaveními.

Během nich děti nejen poslouchaly výklad, ale mohly si i zasoutěžit a získat diamanty na svou královskou korunu, kterou si samy vytvořily. Na závěr zhlédly film, který žáci VII. třídy vytvořili, děti získaly pražský groš a jako pozornost perníček ve tvaru královské koruny.

Žáci VII. třídy se do projektu zapojili v rámci výuky Českého jazyka, Výtvarné výchovy a Dějepisu. Za více než dvouměsíční práci na projektu, který sklidil úspěch mezi žáky i pedagogy prvního stupně, si zaslouží velkou pochvalu.

Děkujeme rovněž kuchařkám ze školní jídelny, které při příležitosti projektového dne připravily vynikající polední menu z doby Karla IV.: krémovou zeleninovou polévku, Jelení maso na brusinkách s noky, ovocný salát.

Text a foto: Mgr. Tomáš Hromádka

a7acd538a0694ffbe7e108a35f27f00d.jpg

779517229fdd70ca0ca49164024a44b9.jpg

6552132388bceb1e3d93eb0ae65a6742.jpg