Poděkování MČ Čakovice

MČ Praha - Velká Chuchle tímto děkuje MČ Praha - Čakovice a jejímu panu starostovi Ing. Alexandru Lochmanovi, Ph.D. za poskytnutí materiálu, potřebného při odstraňování povodňových škod. Poděkování si zaslouží také pan Čabiš, který materiální pomoc neprodleně přivezl do Velké Chuchle.

ÚMČ

Čakovice - znak