Poděkování firmě KFC

Úřad Městské části Praha - Velká Chuchle, spolu se starostou městské části Mgr. Martinem Melicharem tímto děkují firmě KFC za bezplatné poskytnutí stravy v době povodní 2013.

ÚMČ

Mgr. Martin Melichar v.r.

starosta

logo KFC