Poděkování ODS za výsledky voleb

Vážení chuchelští občané,

Dovolte, abych vám, kteří jste se zúčastnili komunálních voleb v naší městské části, poděkoval. Velice si vážím těch, kteří dali svůj hlas kandidátce za ODS, kde jsem byl jejím lídrem. Je to nejen pro mne, ale i pro všechny další zvolené zastupitele z naší kandidátky, velký závazek vůči vám.

Chceme v první řadě dosáhnout toho, aby zasedání Zastupitelstva měli patřičnou odbornou ale i kulturní úroveň. Dále se budeme snažit plnit nejen náš volební program, ale i veškeré potřeby MČ, které budou vycházet z denní potřeby.Proto chceme řešit všechny problémy a požadavky transparentně s chladnou hlavou a vzájemném pochopení. Naše představa je pracovat na budoucnosti Chuchle a zbytečně se nepoukazovat pouze na minulost a všeobecně zlepšit mezilidské a sousedské vztahy.

Věřím, že společně nalezneme cestu k rozvoji Velké i MaléChuchle.Přeji vám hodně zdraví , dobrou náladu a na příjemná setkání.

Stanislav Fresl

Stanislav Fresl - člen ODS Praha - Velká Chuchle