Poděkování ředitelky ZŠ

Slavnostní školní akademií v neděli 24. června v Divadle Palace jsme se pomalu loučili s uplynulým školním rokem. Celé setkání bylo doprovázeno motýlem, motýlem nesoucím význam lidské proměny. Symbolicky jsme navlékli dětem 5. ročníku křídla zkušenější, křídla druhého stupně základní školy, a žákyním a žákům 9. ročníku křídla středoškolská.

Společně si po roce náročné, ale i příjemné, obohacující a tvůrčí práce oddechneme. Ráda bych touto cestou poděkovala všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům za jejich pracovní úsilí, velkou zodpovědnost a vstřícné vztahy, které přispívají k vytváření příznivého klimatu školy.

Současně oceňuji i přístup celého Úřadu Městské části Velká Chuchle, který nám pomáhá řešit provozní záležitosti. Především děkuji panu starostovi Mgr. Martinu Melicharovi a zástupci starosty panu Ing. arch. Davidu Vokurkovi za velkou vstřícnost a nemalé osobní nasazení, se kterým přistupují k zajištění přístavby školy, abychom v září mohli přivítat žáky v prostorách nové školy. Díky této podpoře, Unii rodičů, sponzorům z řad rodičů a naší účasti v projektu Comenius se nám daří vytvářet velmi pěkné školní prostředí, zlepšovat materiální zázemí školy, vybavovat třídy moderními učebními pomůckami, a tak připravovat našim žákyním a žákům ty nejlepší podmínky pro kvalitní výchovně-vzdělávací proces.

Slova uznání patří také ředitelce mateřské školy paní Aleně Kučerové za velmi dobře nastavenou a stále se rozšiřující spolupráci.

Přeji všem chuchelským občankám a občanům přívětivé, slunečné léto, plné dobré nálady a pohody.

Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka školy

logo ZŠ Charlotty Masarykové