Poděkování za koncert Cain Da Breth

12.12.2012

Poděkování za pomoc při organizaci koncertu Cain Da Breth a strojení vánočního stromu

Pořadatel akce Luděk Forman tímto děkuje p. Kadeřábkovi z Lesů hl. m. Prahy za dodaný vánoční strom a chvojí na výzdobu kostela, zvláštní poděkování patří dětem z Mateřské školy ve Velké Chuchli a jejich učitelkám za výrobu ozdob na vánoční strom a samozřejmě děkujeme všem Chuchelákům ale i přespolním, kteří na koncert přišli a vytvořili příjemnou vánoční atmosféru.

Kostel i vánoční strom zůstanou po celé vánoční svátky nazdobeny pro všechny návštěvníky Chuchelského háje.

Luděk Forman a ÚMČ Praha – Velká Chuchle