Podél Berounky a Vltavy

Vyjedeme z vlakového nádraží ve Velké Chuchli, z nástupiště na Beroun a pojedeme do Černošic. Jízdenku si zakoupíme ve vlaku. Z nádraží v Černošcích sejdeme dolů k Berounce.
Rovnou, příjemnou cestou se dáme k Radotínu. Přibližně po 15 min. chůze, při níž můžeme obdivovat množství vodního ptactva včetně nenasytných kormoránů, kteří působí rybářům starosti odlovováním velkého množství ryb, přijdeme k půvabné chatové osadě. Ta byla v době povodní zaplavena, ale je již z velké části obnovena. Na některých objektech si můžeme všimnout do jaké výšky v té době voda dosahovala. Zdá se to skoro neuvěřitelné.
My pokračujeme dále cestou podél meandrující řeky, místy lemované vzrostlými stromy, až projdeme okolo další chatové oblasti a chovu koní k lávce pod kostelem v Radotíně. Lávka je také využívána při cestě do Zbraslavi.
U lávky můžeme odbočit doleva a dojít si na oběd, či na občerstvení do nedaleké smaltovny, Dosud jsme podle ukazatele absolvovali 7 km.
Kdo by byl unaven, může použít autobus č. 244 a vydat se na cestu domů.
My však budeme pokračovat od lávky podél toku řeky až k přístavu Radotín. Na této cestě mineme bývalou čistírnu odpadních vod pro Radotín, z níž zbyl již jen prázdný oxidační příkop a malá budova, která dnes slouží Svazu rybářů. Dostaneme se do další chatové osady a povšimneme si opatření proti vysoké vodě, které vybudovali chataři. Jedná se o val s možností zasunutí mobilních přepážek. Doufejme, že ho nebudou muset často používat. A pak již podejdeme nově budovaný silniční okruh a zamíříme k přístavu. Zde odbočíme doleva ve směru na silnici Výpadovou a dáme se doprava chodníkem podél plotu přístavu. Podejdeme Lahovický most přes Berounku a dostaneme se k prvním domům Lahoviček. Odtud budeme pochodovat po málo frekventované asfaltové silnici až k vodní nádrži. Zde se dáme doleva, mineme nové golfové hřiště po pravé straně a za bytovými domy odbočíme doleva ke Strakonické. Před výpadovkou přejdeme napravo na obslužnou silničku, která kopíruje Strakonickou a dojdeme až k chuchelskému podchodu. Přejdeme horem ke schodům do podchodu a pak už jsem skoro doma.
S cestou domů a s ranní cestou na nádraží jsme absolvovali celkem 15 km.