Pozvánka k místnímu referendu

MÍSTNÍ REFERENDUM  -  MIMOÚROVŇOVÉ KŘÍŽENÍ ŽELEZNIČNÍ TRATI A STAROCHUCHELSKÉ ULICE

Vážení spoluobčané,
ve dnech

23.5.2014 od 14 do 22 hodin
a 24.5.2014 od 8 do 14 hodin

proběhne společně s volbami do Evropského parlamentu místní referendum, ve kterém máte možnost se vyjádřit, zda chcete, aby zastupitelstvo Městské části dále podporovalo přípravu navrhované varianty mimoúrovňového křížení tunelem pod železniční tratí, jak je vyznačeno na připojené vizualizaci, nebo zda chcete, aby tato varianta nebyla dále připravována a zůstal zachován stávající železniční přejezd nebo se zahájila příprava jiné varianty mimoúrovňového křížení.

Podrobnosti ohledně místního referenda a mimoúrovňového křížení najdete v posledních dvou číslech Chuchelského zpravodaje a jsou k dispozici také na:

https://www.chuchle.cz/vyhlaseni-mistniho-referenda.html

a

https://www.chuchle.cz/nadjezd-podjezd.html

Vzhledem k významu této záležitosti pro všechny obyvatele Velké i Malé Chuchle si Vás proto dovolujeme pozvat vedle voleb do Evropského parlamentu také k hlasování v místním referendu, abychom znali Vaše názory na další postup ohledně přejezdu a mohli je dále prosazovat.

Mgr. Martin Melichar, starosta Městské části
Ing. Daniel Kozický, zástupce starosty

Vizualizace