Pokračování obnovy kabelů NN

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu obnovy kabelů NN v ulici Dolomitová a okolí:

1. etapa - od 1.6. do 20.6. (Dubnická)
2. etapa od 14.6. do 4.7. (Strmý vrch, K vápence, Dolomitová)
3. etapa od 28.6. do 18.7. (Dolomitová)
4. etapa od 12.7. do 31.7. (Dolomitová)
5. etapa od 26.7. do 15.8. (Dolomitová)
6.1. etapa od 9.8. do 22.8. (K vápence)
6.2. etapa od 9.8. do 26.9. (K vápence)

logo